Διαφημιστική Διαφημιστική

2014
ERMIS AWARDS
VIDEO-FILLER ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
ΤΟ OUTDOOR ΖΕΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ FILLER

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO-FILLER ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ERMIS AWARDS 2015

ΤΟ OUTDOOR ΖΕΙ
Τα Ermis Awards αναθέτουν κάθε χρόνο στις διαφημιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν από ένα ευρηματικό video-filler, που προβάλλεται στην τελετή απονομής ως εισαγωγή στην επόμενη κατηγορία βραβείων. Αυτό είναι το video-filler που δημιουργήσαμε για την κατηγορία «Υπαίθριες Διαφημίσεις» και διακρίθηκε ως το καλύτερο της χρονιάς.

Παραγωγή Parasol.

Share