Διαφημιστική Διαφημιστική

Πολιτική για την πρόληψη, την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης & τη διαχείριση σχετικών εσωτερικών καταγγελιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Ποιος ο σκοπός της παρούσας πολιτικής;
 3. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η πολιτική αυτή; Ποιον αφορά;
 4. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε εάν ένα περιστατικό συνιστά βία ή/και
  παρενόχληση;
 5. Τι συνιστά βία και τι παρενόχληση;
 6. Τι δεν συνιστά βία και παρενόχληση;
 7. Ποιος μπορεί να κάνει καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης; Υπάρχει κάποια προθεσμία;
 8. Ποια είναι τα δικαιώματα όποιου θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί η απαγόρευση βίας και παρενόχλησης σε βάρος του;  
 9. Ποιος είναι ο ρόλος των προϊστάμενων, των διευθυντών και των εργαζόμενων, σε περίπτωση που είτε υποστούν είτε είναι μάρτυρες οποιασδήποτε βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας; 
 10. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει όποιος θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί η συγκεκριμένη απαγόρευση είτε σε βάρος του είτε σε βάρος κάποιου τρίτου ατόμου; 
 11. Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει η εταιρεία σε περίπτωση καταγγελίας για συμπεριφορά βίας ή/και παρενόχλησης; 
 12. Ποιες θα είναι οι συνέπειες για όσους παραβιάζουν την απαγόρευση βίας ή/και παρενόχλησης; 
 13. Πώς θα προστατευθούν τα εμπλεκόμενα μέρη στην καταγγελία από αντίποινα; Πώς εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν μια τέτοια καταγγελία; 
 14. Υπάρχουν συνέπειες για όσους καταγγείλουν ψευδώς περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης σε βάρος συναδέλφων ή/και τρίτων ατόμων; 
 15. Από πότε ισχύει η πολιτική αυτή; 

 1. Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική έχει στόχο να δηλωθεί η μηδενική ανοχή της «attp ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «εταιρεία») στις μορφές συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη βία ή/και την παρενόχληση στην εργασία ή, με αφορμή την εργασία, να προσδιοριστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζόμενων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς και να καθοριστούν οι τρόποι διαχείρισης των εσωτερικών καταγγελιών που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

 1. Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας πολιτικής;

Στο πλαίσιο της προστασίας της απασχόλησης, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενών της και της υποστήριξης των εργαζόμενων που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει για τους εργαζόμενούς της ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό, στην αξιοπρέπεια και την αποδοχή της διαφορετικότητας, λαμβάνοντας μέτρα για τη διαχείριση όλων των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν στον χώρο εργασίας από οποιοδήποτε περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εταιρεία δεν θα δεχθεί και δεν θα ανεχθεί πράξεις βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης, οποιασδήποτε μορφής, άμεσες ή έμμεσες, από οποιονδήποτε εργαζόμενό της ή/και συνεργάτη ή/και επισκέπτη, ανεξάρτητα από τη θέση, την ηλικία, το φύλο, τα χρόνια προϋπηρεσίας ή τη σχέση του με την εταιρεία.
Η παρούσα πολιτική δεν έχει σκοπό βέβαια να περιορίσει την ελεύθερη και υγιή επικοινωνία ή τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται ένα άτομο να θεωρεί μια συμπεριφορά
προσβλητική, ενώ ένα άλλο άτομο μπορεί να μην τη θεωρεί καν προβληματική, θα πρέπει να τεθούν όρια στον τρόπο επικοινωνίας, ώστε να νιώθουν όλοι ασφαλείς στο εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας. Η εκτίμηση όλων των κινδύνων βίας και παρενόχλησης περιλαμβάνονται στην Επαγγελματική Εκτίμηση Κινδύνων της εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3850/2010).

 1. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η πολιτική αυτή; Ποιον αφορά;

Στην παρούσα πολιτική υπάγονται όλοι οι απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανόμενων όσων έχουν σύμβαση έργου ανεξάρτητων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, καθώς και άτομα που κάνουν αίτηση εργασίας.
Για την παρούσα πολιτική, οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης μπορούν να συμβαίνουν κυρίως (αλλά όχι μόνο):

α. Στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανόμενων δημόσιων, ιδιωτικών χώρων, όπως και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα (π.χ. για ανάπαυση ή φαγητό), καθώς και σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, που παρέχει η εταιρεία. 

β. Στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, στις υπόλοιπες μετακινήσεις, στα ταξίδια, στην εκπαίδευση, καθώς και στις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία.

γ. Κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

 1. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε εάν ένα περιστατικό συνιστά βία ή παρενόχληση;

Συνήθως η παρενόχληση μπορεί εύκολα να διακριθεί από την κοινωνική και την αμοιβαία αποδεκτή κοινωνικοποίηση.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όσα λέμε (πομπός) και ποτέ ο στόχος (δέκτης) αυτών. Διότι η αντίληψη του δέκτη είναι αυτή που καθορίζει το κατά πόσο ένα μήνυμα είναι αποδεκτό ή όχι (είτε προφορικό είτε εικονογραφικό είτε μέσω κάποιας χειρονομίας ή κάποιας άλλης μορφής επικοινωνίας). Τι θεωρούμε εμείς προσβλητικό δεν έχει τόση σημασία, αλλά ιδιαίτερη σημασία έχει τι θεωρεί προσβλητικό ο δέκτης των λεγόμενών μας.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι:

 • Μια συμπεριφορά μπορεί να συνιστά μορφή βίας ή/και παρενόχλησης, ακόμα και αν ο δρων δεν έχει πρόθεση να προσβάλλει.
 • Μια συμπεριφορά μπορεί να προσβάλλει, ακόμα και αν ό,τι ειπώθηκε δεν απευθυνόταν σε ένα συγκεκριμένο άτομο.
 • Μια συμπεριφορά συνιστά μορφή βίας ή/και παρενόχλησης, ακόμα και αν γίνει εκτός χώρου εργασίας.
 • Μια συμπεριφορά συνιστά μορφή βίας ή/και παρενόχλησης, ακόμα και αν γίνεται μεταξύ συναδέλφων που βρίσκονται ιεραρχικά σε ισόβαθμες θέσεις.
 • Μια συμπεριφορά συνιστά μορφή βίας ή/και παρενόχλησης, ακόμα και αν γίνει μεμονωμένα.
 • Ένα αθώο πείραγμα ή αστείο εύκολα «μπορεί να πάει πολύ μακριά».
 • Η σιωπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αποδοχή της συμπεριφοράς βίας ή/και παρενόχλησης.
 • Το αλκοόλ δεν είναι ποτέ δικαιολογία για οποιαδήποτε μορφή βίας ή/και παρενόχλησης ή για άλλου είδους μη ανεκτές συμπεριφορές, ακόμα και εκτός εργασίας.
 1. Τι συνιστά βία και τι παρενόχληση;

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής:

 • Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε επαναλαμβανόμενα. 
 • Ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του ατόμου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξάρτητα αν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.
 • Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός ατόμου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του ατόμου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά τη νομοθεσία (άρ. 2 του ν. 3896/2010 και παρ. 2 του άρ. 2 του ν. 4443/2016). Αυτές οι μορφές συμπεριφοράς περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση κατά τον ν. 3896/2010, καθώς και συμπεριφορές που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του ατόμου. 

Οι παραπάνω συμπεριφορές δεν είναι μόνο λεκτικές ή σωματικές αλλά και οπτικές, μη λεκτικές (όπως χειρονομίες, φωτογραφίες, εικόνες). Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών είναι τα ακόλουθα:

 • Επιθετική ή απειλητική συμπεριφορά, λεκτικές απειλές ή κακοποίηση [π.χ. χτύπημα, σπρώξιμο, κλοτσιές, ρίψη ενός αντικειμένου σε ένα άτομο, κλοτσιές ενός αντικειμένου (π.χ. καρέκλα, σκάλα, κ.λπ.) ή χρήση οχήματος ή εξοπλισμού με σκοπό να προκληθεί βλάβη ή ατύχημα].
 • Οποιαδήποτε απειλή, συμπεριφορά ή ενέργεια που ερμηνεύεται ότι μπορεί να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων, να οδηγήσει σε επιθετική ενέργεια ή να καταστρέψει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας.
 • Συμπεριφορά που διαταράσσει τις σχέσεις γενικότερα και είναι ακατάλληλη για το περιβάλλον εργασίας (π.χ. έντονα υπονοούμενα, σεξουαλικές φωτογραφίες, προσβλητικές εκφράσεις, άσεμνες χειρονομίες, φωνές ή βλασφημίες).
 • Διάδοση κακόβουλων φημών για ένα άτομο ή μια ομάδα, αποκλείοντας κοινωνικά ή απομονώνοντας κάποιο άτομο.
 • Καταστροφή, απόκρυψη ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή εξοπλισμού εργασίας.
 • «Αστεία» σχετικά με το σώμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά, τις σεξουαλικές εμπειρίες ή τη σεξουαλική ικανότητα κάποιου ατόμου ή το βάρος του, την εγκυμοσύνη του, κ.ο.κ.
 • Κατάχρηση εξουσίας, εκφράζοντας απαξίωση προς υφιστάμενο, ιδίως μπροστά σε τρίτους.
 • Κατάχρηση εξουσίας, απορρίπτοντας αιτήσεις άδειας, εκπαίδευσης, προαγωγής κ.λπ. με αυθαίρετο τρόπο.
 • Κατάχρηση εξουσίας, αξιώνοντας σεξουαλική σχέση ή σεξουαλικές πράξεις από υφιστάμενο ή συνάδελφο, άμεσα ή έμμεσα.
 • Υποτιμητικά σχόλια ή αστεία σχετικά με το φύλο, την ταυτότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, κ.λπ. (π.χ. ομοφοβικά σχόλια, κ.ά.).
 • Cyber- bullying, δηλαδή σχόλια σε virtual κοινότητες, ανώνυμα ή/και γενικόλογα, που ενδέχεται να «φωτογραφίζουν» συγκεκριμένο άτομο.
 • «Απλώς ένα αστείο που πήγε μακριά».

Μέσα στη γενικότερη έννοια της βίας και της παρενόχλησης εντάσσονται, μεταξύ άλλων:

Η ενδοοικογενειακή βία: Όταν ένα άτομο έχει προσωπική σχέση με έναν εργαζόμενο στην εταιρεία (π.χ. σύζυγος ή πρώην σύζυγος, νυν ή πρώην σύντροφος ή μέλος της οικογένειας) και προκαλέσει σωματική βλάβη ή απόπειρα ή απειλή σωματικής βλάβης στον εργαζόμενο, μέσα στον χώρο εργασίας. Σε αυτές τις καταστάσεις, η ενδοοικογενειακή βία εκλαμβάνεται ως βία στον χώρο εργασίας. Η εταιρεία δηλώνει ότι προστατεύει την απασχόληση και υποστηρίζει τους εργαζόμενους που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέτρο ή εύλογη προσαρμογή.

Ο εκφοβισμός (bullying): Η άμεση εποπτεία των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανόμενου του καθορισμού των στόχων απόδοσης. Εκφράζεται με λόγια ή πράξεις που χρησιμοποιούνται σκόπιμα, για να προκαλέσουν σωματική, πνευματική ή συναισθηματική βλάβη. Ο εκφοβισμός μπορεί να πραγματοποιείται προφορικά ή γραπτά, με φωτογραφικά μέσα ή πράξεις και χειρονομίες ή ακόμα και μέσα από έναν συνδυασμό των παραπάνω, είτε άμεσα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε μεμονωμένα είτε επαναλαμβανόμενα και δεν εκφράζεται απαραίτητα με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά αδιαφορίας (π.χ. αποκλεισμός από συναντήσεις, αγνόηση του ατόμου όταν μιλά, παύση συζήτησης όταν το άτομο εισέρχεται στον χώρο, κ.λπ.) ενός συναδέλφου συνιστά μορφή εκφοβισμού και απαγορεύεται.

 • Παραδείγματα λεκτικού εκφοβισμού είναι τα ακόλουθα: υβριστικές εκφράσεις, αγενείς παρατηρήσεις, προσβλητικά αστεία και πειράγματα, φοβέρισμα, διάδοση φημών, υποτιμητικά σχόλια, ιδίως μπροστά σε τρίτους, κ.ά.
 • Παραδείγματα έγγραφου εκφοβισμού και εκφοβισμού με τη χρήση φωτογραφικών μέσων είναι τα ακόλουθα: μηνύματα (sms, mms, emails, κ.ο.κ.) που κοινοποιούνται και έχουν βλαπτικό περιεχόμενο, φωτογραφίες με προσβλητικό περιεχόμενο που διανέμονται χωρίς την άδεια του φωτογραφιζόμενου, ώστε να προκαλέσουν αμηχανία, ντροπή, κ.ά.
 • Παραδείγματα σωματικού εκφοβισμού είναι τα ακόλουθα: χτυπήματα, κλοτσιές, σκουντήματα, σωματικές παρενοχλήσεις, όπως τσιγκλίσματα, τσιμπήματα, τράβηγμα μαλλιών, φθορά προσωπικών αντικειμένων, ρίψη αντικειμένων με σκοπό την πρόκληση εκνευρισμού, στεναχώριας, κ.ά.

Η σεξουαλική παρενόχληση: Εκφράζεται και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια μέσα του εκφοβισμού (λεκτικά, έγγραφα, μέσω χρήσης φωτογραφιών, σωματικά ή/και ηλεκτρονικά). Η σεξουαλική παρενόχληση διαστρεβλώνει τη σεξουαλικότητα και τη μετατρέπει σε πράξη επιθετικότητας.

Παραδείγματα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι τα ακόλουθα: σωματικά αγγίγματα, αστεία σεξουαλικού περιεχομένου, σκίτσα που απεικονίζουν το σώμα κάποιου ατόμου, χρήση αγενών χαρακτηρισμών, ανεπιθύμητες και επαναλαμβανόμενες προτάσεις για ραντεβού, ανεπιθύμητες προσκλήσεις σεξουαλικής φύσης, αδιάκριτες ερωτήσεις, σεξουαλικά υπονοούμενα, ανάρμοστο και επίμονο κοίταγμα με προσβλητικό τρόπο και με σεξουαλικό υπονοούμενο στη γενετήσια περιοχή του ατόμου, χρήση screen savers σε εταιρικό υπολογιστή που απεικονίζει άτομα να φορούν ελάχιστα ή καθόλου ρούχα, σφυρίγματα, χειρονομίες ή ήχοι.

Η παρενόχληση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης:: Εκφράζεται με κάθε είδους συμπεριφορά ή σχόλιο που προκαλεί ταπείνωση σε ένα άτομο λόγω της φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης, του χρώματος, του τόπου γέννησης, της ιθαγένειας ή της καταγωγής του. Η παρενόχληση λόγω φύλου μπορεί να είναι και μη σεξουαλική (π.χ. στερεότυπα, έχθρα).

Παραδείγματα παρενόχλησης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης είναι τα ακόλουθα: ανεπιθύμητα σχόλια, αστεία ή υπονοούμενα σχετικά με το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ενός ατόμου, το χρώμα, τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια ή την καταγωγή του, εμφάνιση ρατσιστικών ή υποτιμητικών εικόνων ή άλλου προσβλητικού υλικού. Προσβλητικές χειρονομίες ή αστεία ή υπονοούμενα που βασίζονται στο φύλο, σε φυλετικούς ή εθνοτικούς λόγους και δημιουργούν αμηχανία. Άρνηση ή δυσανασχέτηση συναδέλφου ή συνεργάτη να επικοινωνήσει ή να συνεργαστεί με κάποιον λόγω του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής του.

Προκειμένου η εταιρεία να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το προσωπικό της στα θέματα της παρούσας πολιτικής, υιοθετεί ηγετικές συμπεριφορές με σκοπό τον σεβασμό των διαφορετικών απόψεων και τη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος. Προς τον σκοπό αυτόν κατηγοριοποιεί και προάγει τις θετικές ενέργειες προς το προσωπικό της, αλλά επισημαίνει και τις αρνητικές συμπεριφορές που θα πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση.

Τι πρέπει να γίνεται

 • Ενδυνάμωση των υφιστάμενων, ανάθεση καθηκόντων με περισσότερες ευθύνες, υποστήριξη και εμπιστοσύνη.
 • Θετική νοοτροπία και αναγνώριση των επιτυχιών.
 • Τακτικός και αμφίδρομος διάλογος.
 • Έγκαιρη, θετική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση (feedback) με στοιχεία.
 • Αποδοχή λαθών, με τις αποτυχίες ως ευκαιρίες μάθησης.

Τι δεν πρέπει να γίνεται

 • Συγκεντρωτισμός και παρεμβατικότητα.
 • Υποτίμηση και απαξιωτικές συμπεριφορές.
 • Εντάσεις και εντολές επιτακτικού χαρακτήρα.
 • Υπερβολή στις υποδείξεις.
 • Έλλειψη ομαδικότητας και κοινής γραμμής.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή ενημέρωση του προσωπικού της και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα πολιτική, θα εφαρμόσει τα ακόλουθα:

 • Επικοινωνία χάρτας των κοινώς αποδεκτών συμπεριφορών («Τι πρέπει να γίνεται» και «Τι δεν πρέπει να γίνεται») σε όλους τους εργαζόμενους και στους νεοεισερχόμενους (δημιουργική επικοινωνία).
 • Υιοθέτηση ενός «buddy program» (ενός μέντορα που θα διευκολύνει την προσαρμογή ενός νεοεισερχόμενου).
 • Καθορισμένες συναντήσεις της διοίκησης και των επικεφαλής ομάδων για αλληλοενημέρωση και παρουσίαση δράσεων (knowledge sharing).
 • Ενσωμάτωση κριτηρίων που σχετίζονται με τις κοινώς αποδεκτές συμπεριφορές στην ατομική αξιολόγηση του εργαζόμενου.
 • Υιοθέτηση ετήσιας έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των εργαζόμενων. 
 1. Τι δεν συνιστά βία και παρενόχληση;

Οι αξιολογικές κρίσεις των προϊστάμενων, οι οδηγίες και οι εντολές, η απόρριψη αιτημάτων των εργαζόμενων λόγω των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας και στο πλαίσιο της οργάνωσης της εργασίας, δεν αποτελούν περιστατικά ούτε βίας ούτε παρενόχλησης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, δεν απαγορεύεται:

 • Η άμεση εποπτεία των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανόμενου του καθορισμού των στόχων απόδοσης.
 • Η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζόμενων, όπως η ένταξη ενός μισθωτού σε πλάνο παρακολούθησης της απόδοσής του.
 • Η ανάθεση επιμέρους εργασιών, οι εντολές και η καθοδήγηση για τον τρόπο και τον χρόνο παροχής και εκτέλεσης των καθηκόντων των εργαζόμενων.
 • Το αίτημα για παροχή ενημέρωσης ή αναφορών για την πρόοδο των εργασιών.
 • Η χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας ή η άρνηση χορήγησης αιτήματος άδειας σύμφωνα με τις προσωπικές μόνο ανάγκες του μισθωτού (όπου η νομοθεσία το επιτρέπει).
 • Η πειθαρχική διαδικασία ή οι έγγραφες επιστολές προς τους μισθωτούς, αναφορικά με μη αποδεκτές συμπεριφορές τους.
 • Το αίτημα για τεκμηρίωση του λόγου απουσίας του μισθωτού για λόγους υγείας.
 • Η ηθική ή/και οικονομική επιβράβευση της άριστης απόδοσης των εργαζόμενων.
 • Τα εποικοδομητικά σχόλια σχετικά με την απόδοση της εργασίας.
 1. Ποιος μπορεί να κάνει καταγγελία για περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης; Υπάρχει κάποια προθεσμία;  

Καταγγελία για περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης μπορεί να κάνει όποιος καλύπτεται από την παρούσα πολιτική. Δηλαδή, οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας, με σύμβαση έργου, όποιος απασχολείται στην εταιρεία για κατάρτιση, συμπεριλαμβανόμενων ασκούμενων και μαθητευόμενων, οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, κ.ο.κ.

Συγκεκριμένη προθεσμία δεν υπάρχει, είναι όμως σκόπιμο να γίνονται οι καταγγελίες της παρούσας πολιτικής άμεσα και χρονικά κοντά στο όποιο περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης, ώστε να καθίσταται πρακτικά δυνατή και ευχερής η διερεύνησή του.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα όποιου θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί η απαγόρευση βίας και παρενόχλησης σε βάρος του;

Κάθε άτομο που θίγεται από περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης σε βάρος του, ακόμα και αν έχει λήξει η σχέση, έχει δικαίωμα να κάνει τα ακόλουθα:

 • Καταγγελία εντός της επιχείρησης, βάσει της παρούσας πολιτικής.
 • Κατάθεση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Αρχών (βλ. Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορος του Πολίτη).
 • Αίτηση για δικαστική προστασία (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα).
 • Αξίωση ικανοποίησης με οποιαδήποτε άλλη νομική βάση (π.χ. αγωγή με αξίωση αποζημίωσης, κ.λπ.).

Κάθε άτομο που υφίσταται συμπεριφορά βίας ή/και παρενόχλησης σε βάρος του έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο, για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν ο δράστης είναι ο ίδιος ο εργοδότης (διευθύνων σύμβουλος ή στελέχη που έχουν την εξουσία του εργοδότη) ή όταν η εταιρεία δεν λαμβάνει πρόσφορα μέτρα, ώστε να σταματήσει η συμπεριφορά βίας ή/και παρενόχλησης ή όταν αυτά δεν είναι ικανά να τη σταματήσουν.

Εργαζόμενος που έχει υποστεί συμπεριφορά βίας ή/και παρενόχλησης μπορεί να επικοινωνήσει με:

 • την Επιθεώρηση Εργασίας: 213 151 6649
 • τον Συνήγορο του Πολίτη: 213 130 6600
 • τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών: 1555
 • την Υπηρεσία Άμεσης Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής των Γυναικών Θυμάτων Έμφυλης Βίας – Γραμμή SOS: 15900
 1. Ποιος είναι ο ρόλος των προϊστάμενων, των διευθυντών και των εργαζόμενων, σε περίπτωση που είτε υποστούν είτε είναι μάρτυρες οποιασδήποτε βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας;

Όλοι οι προϊστάμενοι και διευθυντές της εταιρείας έχουν την αυξημένη ευθύνη να συμπεριφέρονται οι ίδιοι υποδειγματικά, αναφορικά με την τήρηση της παρούσας πολιτικής. Έχουν σε κάθε περίπτωση την υποχρέωση να παρατηρούν τυχόν προβληματικές συμπεριφορές, να παρεμβαίνουν και να τις αναφέρουν στην αρμόδια ομάδα «Respectrum», κατά της Βίας & της Παρενόχλησης (για την ομάδα Respectrum, βλ. λεπτομέρειες στην επόμενη ενότητα, αρ. 10). Οι εργαζόμενοι επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και η συνδρομή τους είναι απαραίτητη για την ορθή εφαρμογή της παρούσας πολιτικής. Διότι, όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν και δεν πρέπει να διστάζουν να αναφέρουν τυχόν παραβατικά περιστατικά που έρχονται σε γνώση τους. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης όλου του προσωπικού στην κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε τα όρια του τι συνιστά βία και παρενόχληση να είναι σαφή σε όλους (εργαζόμενους και άτομα που ασκούν εξουσία για λογαριασμό του εργοδότη) και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τι συνιστά βία και παρενόχληση και τι όχι.

 1. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει όποιος θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί η συγκεκριμένη απαγόρευση είτε σε βάρος του είτε σε βάρος κάποιου τρίτου ατόμου;

Οι εργαζόμενοι, που είτε έχουν υποστεί οι ίδιοι συμπεριφορά βίας ή/και παρενόχλησης είτε είναι μάρτυρες περιστατικού οποιασδήποτε μορφής βίας ή/και παρενόχλησης στον ευρύτερο χώρο εργασίας, δεν πρέπει να διστάζουν να καταγγείλουν τις καταστάσεις και τα περιστατικά βίας, εκφοβισμού ή/και παρενόχλησης. Η εταιρεία έχει ορίσει ως ομάδα αναφοράς, αρμόδια να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους, την ομάδα Respectrum, με μέλη τα εξής στελέχη: Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου, 3600 Group Account Director (2106781841), Ίρις Περράκη Business Unit Head (2106781856) και Βαγγέλη Δρακόπουλο, Operations Officer (2106781835). Το e-mail της ομάδας είναι: respectrum@attpgroup.gr . Τα μέλη της μπορούν να βοηθήσουν κάθε εργαζόμενο με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητά του, σε ό,τι τον απασχολεί αναφορικά με τα ζητήματα της παρούσας πολιτικής.

Κάθε εργαζόμενος που αισθάνεται ότι έχει υποστεί ο ίδιος ή έχει παρατηρήσει την εκδήλωση περιστατικού βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης σε βάρος άλλου ατόμου, μπορεί και πρέπει, με απόλυτη εμπιστοσύνη και χωρίς φόβο οποιωνδήποτε αντιποίνων, να αναφέρει τα γεγονότα απευθείας στον προϊστάμενό του ή τον διευθυντή του τμήματός του και στην ομάδα Respectrum. Σε περίπτωση που το περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης προέρχεται από τον άμεσα προϊστάμενο του εργαζόμενου ή από στέλεχος της εταιρείας, η καταγγελία μπορεί να γίνει στην ομάδα Respectrum και αν κριθεί σκόπιμο, ακόμα και στην Πρόεδρο της εταιρείας (βλ. παρακάτω τα βήματα της διαδικασίας).

Οι όποιες αναφορές/καταγγελίες καλό θα είναι να γίνονται επώνυμα, ώστε να μπορέσει η εταιρεία να διερευνήσει τα εκάστοτε περιστατικά με συγκεκριμένα δεδομένα. Εάν παρόλα αυτά, ο εργαζόμενος δεν επιθυμεί να κάνει τη σχετική καταγγελία επώνυμα ή εάν δεν είναι σίγουρος ότι πράγματι έχει υποστεί περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης, καλό θα ήταν να προβεί σε αυτήν ανώνυμα ή να δηλώσει ότι πρόκειται περί υποψίας του, ώστε να λάβει γνώση η εταιρεία και να μπορέσει να διερευνήσει το ζήτημα. Η ιεραρχική βαθμίδα της εταιρείας δεν εξαιρείται με κανέναν τρόπο από την απαγόρευση συμπεριφορών βίας ή/και παρενόχλησης και τα όσα περιλαμβάνει η παρούσα πολιτική. Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα επιφορτισμένη με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και παράλληλα υπεύθυνη απέναντι στον νόμο, προς τον σκοπό αυτόν.

Συνεπώς, εάν η παραβατική συμπεριφορά αφορά στελέχη της εταιρείας, οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως τον προϊστάμενο στον οποίο αναφέρονται ιεραρχικά τα εν λόγω στελέχη της εταιρείας ή/και την ομάδα Respectrum.
Ως μάρτυρας ή θύμα κάποιας συμπεριφοράς βίας ή/και παρενόχλησης, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Τεχνικές παρέμβασης εκ μέρους του εργαζόμενου (δέκτη ή μάρτυρα της απαγορευμένης συμπεριφοράς):

 • Άμεση αντιμετώπιση: Δηλώστε επί τόπου και με σαφήνεια στο άτομο που παρενοχλεί την προσβλητική ή ανεπιθύμητη συμπεριφορά του και ζητήστε του να σταματήσει αμέσως (π.χ. «αυτό που είπες δεν είναι αστείο, μην το επαναλάβεις»).
 • Διακοπή της συμπεριφοράς με έμμεσο τρόπο: Διακόψτε το άτομο που παρενοχλεί, π.χ. προτείνοντας ένα διάλειμμα για καφέ, και μιλήστε κατ’ ιδίαν αναφορικά με την ανεπιθύμητη συμπεριφορά του.
 • Υποστήριξη: Μπορείτε να υποστηρίξετε το άτομο το οποίο δέχτηκε την παρενόχληση ή τη βία, τονίζοντας πόσο σημαντική παρουσία και συνεισφορά ενδεχομένως έχει ή κάποιο άλλο θετικό στοιχείο αναφορικά με την επαγγελματική συνεισφορά του, ενώπιον όλης της ομάδας (π.χ. εάν το συμβάν έγινε μπροστά σε τρίτους και υπήρξαν μειωτικά σχόλια σε βάρος του).
 • Αναφορά: Να είστε ξεκάθαροι με το άτομο που παρενοχλεί για το ότι αν συνεχίσει να παρενοχλεί ή να εκφράζει βίαιη συμπεριφορά, θα λάβετε επιπλέον μέτρα για να σταματήσει. Σε κάθε περίπτωση, να αναφέρετε το περιστατικό σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία: Εφόσον η παρενόχληση ή η συμπεριφορά βίας αφορά εσάς τους ίδιους, σταματήστε να απαντάτε σε κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα μηνύματα που προέρχονται από το άτομο αυτό, ακόμα και αν επιμένει. Σε αυτό το σημείο, έχετε καταστήσει σαφή τη θέση σας, οπότε αν το άτομο συνεχίσει να επικοινωνεί μαζί σας, αντιτίθεται σαφώς στα ρητά όρια που εσείς έχετε ορίσει. Κρατήστε αποδεικτικά στοιχεία των κλήσεων και των μηνυμάτων που σας έχουν σταλεί.

Εάν το εν λόγω άτομο εξακολουθεί και σας παρενοχλεί ή έχει βίαιη συμπεριφορά προς εσάς, ή εάν δεν επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να εφαρμόσετε τα παραπάνω, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να προβείτε σε καταγγελία, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Διαδικασία καταγγελίας

 • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να συζητήσετε την κατάσταση με τον άμεσα προϊστάμενό σας, παρουσία των μελών της ομάδας Respectrum, τα μέλη της οποίας αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Εναλλακτικά, πριν ή μετά την παραπάνω συζήτηση, μπορείτε να συντάξετε και να υποβάλετε ενυπόγραφα γραπτή καταγγελία (με οποιαδήποτε μορφή: email, χειρόγραφη επιστολή, δακτυλογραφημένο κείμενο, καθ’ υπαγόρευση, κ.ο.κ.), η οποία θα απευθύνεται στην ομάδα Respectrum.

Η γραπτή καταγγελία είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Περιγραφή του συμβάντος ή των συμβάντων ή των περιστατικών που δημιούργησαν την υποψία για συμπεριφορά βίας ή/και παρενόχλησης.
 • Ημερομηνία και ώρα (κατά προσέγγιση) κάθε περιστατικού που ο εργαζόμενος επιθυμεί να αναφέρει.
 • Το όνομα του ατόμου ή των ατόμων που φαίνεται ότι εμπλέκονται σε κάθε περιστατικό.
 • Το όνομα οποιουδήποτε ατόμου ή ατόμων που είδαν κάθε περιστατικό (μάρτυρες).

Σημειώνεται ότι ακόμα και αν ο καταγγέλλων αποφασίσει να μην υποβάλει επίσημη καταγγελία, η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει ότι το περιστατικό που ανέφερε ο εργαζόμενος ενδεχομένως χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία (η ομάδα Respectrum) θα προχωρήσει σε συνεντεύξεις με το εμπλεκόμενο προσωπικό, θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και θα προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει τι έχει πραγματικά συμβεί, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, πάντα με την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού στην προσωπικότητα των εμπλεκόμενων μερών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχει υπάρξει παρενόχληση με οποιαδήποτε μορφή, θα ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα.

 1. Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει η εταιρεία σε περίπτωση καταγγελίας για συμπεριφορά βίας ή/και παρενόχλησης;

Η εταιρεία θα διερευνήσει όλους τους ισχυρισμούς για την εκδήλωση περιστατικών βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης, αμέσως και με εχεμύθεια, προστατεύοντας το απόρρητο και τα δικαιώματα τόσο του καταγγέλλοντος όσο και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων μερών και θα υποδείξει τα κατάλληλα μέτρα, όπου αυτό απαιτείται. 

α. Η ομάδα Respectrum ή το εκάστοτε άτομο στο οποίο θα απευθύνεται η καταγγελία, αφότου την παραλάβει, εξετάζει το περιστατικό, καλώντας σε συνέντευξη τον καταγγέλλοντα. Κατά τη συνάντηση αυτή τηρούνται πρακτικά, τα οποία είναι εμπιστευτικά.  

β. Η ομάδα Respectrum αποτελείται από τα μέλη που αναφέρθηκαν στην ενότητα αρ. 10. Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να συμμετέχει στην ομάδα και ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας ή/και να αποκλείεται κάποιο από τα προαναφερόμενα μέλη, εάν η καταγγελία αφορά το ίδιο.

γ. Η ομάδα αυτή διερευνά την καταγγελία με αμεσότητα, εμπιστευτικότητα, απόλυτη εχεμύθεια και διεξοδικότητα. Σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται τηρούνται αναλυτικά πρακτικά και είναι παρόντες τουλάχιστον τρεις εκπρόσωποι της ομάδας. Η διερεύνηση ξεκινά αμέσως και διεξάγεται με τρόπο λεπτομερή και δίκαιο προς όλες τις πλευρές.

δ. Στο τέλος κάθε διερεύνησης συντάσσεται έκθεση με τα στάδια, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και το αποτέλεσμα, το οποίο κοινοποιείται στα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη. 

ε. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον το συμπέρασμα είναι ότι πράγματι υπήρξε περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης, επιβάλλονται οι αρμόζουσες συνέπειες στα εμπλεκόμενα μέρη που φέρουν υπαιτιότητα.

Η εταιρεία ανταποκρίνεται στις αναφορές που φτάνουν σε αυτήν ανώνυμα, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, εφόσον, δηλαδή, στην καταγγελία καταγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν τη σχετική διερεύνηση του περιστατικού βίας ή/και παρενόχλησης.

 1. Ποιες θα είναι οι συνέπειες για όσους παραβιάζουν την απαγόρευση βίας ή/και παρενόχλησης;

Ειδικά όταν ένας εργαζόμενος (ή με άλλη σχέση απασχολούμενος) παραβιάζει την απαγόρευση βίας ή/και παρενόχλησης, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να λάβει τα απαραίτητα και τα ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση, για να εμποδιστεί και μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης, η εταιρεία μπορεί να προβεί σε:

 • σύσταση συμμόρφωσης
 • αλλαγή θέσης εργασίας, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας
 • πειθαρχική διαδικασία βάσει του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Εργασίας (επίπληξη, επιβολή προστίμου, υποχρεωτική αργία)
 • καταγγελία της σχέσης εργασίας

Εργαζόμενοι οι οποίοι αποκρύπτουν περιστατικά ή στοιχεία και δεν τα αναφέρουν όπως οφείλουν, υφίστανται και οι ίδιοι συνέπειες, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτόν επιτρέπουν στην πράξη τη συνέχιση συμπεριφορών βίας ή/και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Η εταιρεία εκφράζει στην παρούσα πολιτική της τη μηδενική ανοχή για οποιοδήποτε περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης, ακόμα και αν αυτό είναι μεμονωμένο.

 1. Πώς θα προστατευθούν τα εμπλεκόμενα μέρη στην καταγγελία από αντίποινα; Πώς εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν μια τέτοια καταγγελία;

Η παρούσα πολιτική προβλέπει ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους δίαυλους επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών που αφορούν τη βία ή/και την παρενόχληση. Στο πλαίσιο αυτό: 

 • Απαγορεύεται και ακυρώνεται η καταγγελία ή η λύση, με οποιονδήποτε τρόπο, της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση ατόμου που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, εφόσον αυτή συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο (κατά την έννοια του άρ. 14 του ν. 3896/2010) σε περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πολιτική.
 • Απαγορεύεται ρητά οποιοδήποτε αντίποινο ή περαιτέρω θυματοποίηση του θιγόμενου από την καταγγελία ατόμου.
 • Η έρευνα και η εξέταση των καταγγελιών γίνεται πάντα με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, τόσο των θυμάτων όσο και των καταγγελλόμενων, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων μερών (π.χ. δεν θα ενημερωθούν τα μέρη για τα στοιχεία των μαρτύρων, το περιεχόμενο των δηλώσεών τους, κ.ο.κ.).
 • Η εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, συνεργάζεται και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες Αρχές, εφόσον ζητηθεί από αυτές.  
 1. Υπάρχουν συνέπειες για όσους καταγγείλουν ψευδώς περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης σε βάρος συναδέλφων ή/και τρίτων ατόμων;

Εξυπακούεται ότι προφανώς αβάσιμες καταγγελίες από την πλευρά εργαζόμενων σε βάρος συναδέλφων τους ή τρίτων ατόμων, για υποτιθέμενες συμπεριφορές που σχετίζονται με βία ή/και παρενόχληση, θα επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες σε όσους τις υπέβαλαν και τις υποστήριξαν, ενώ γνώριζαν ότι ήταν ψευδείς. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα επιβληθούν από την εταιρεία στον ψευδώς καταγγέλλοντα, ο κάθε εργαζόμενος κατά του οποίου στράφηκαν αδίκως, μπορεί να αξιώσει την αποκατάσταση της όποιας βλάβης του. 

 1. Από πότε ισχύει η πολιτική αυτή;

Η πολιτική αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ισχύος της, μετά από τη σχετική ανακοίνωση προς τους εργαζόμενους της εταιρείας.
Αντίγραφο αυτής της πολιτικής θα είναι διαθέσιμο:

 • στον server της εταιρείας V:\_Corporate\ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ\ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 
 • στο website της εταιρείας.
Ρυθμίστε τις επιλογές των cookies