Διαφημιστική Διαφημιστική

2013
ERMIS AWARDS
VIDEO-FILLER INTEGRATED
ΜΙΑ ΑΠ’ ΟΛΑ

ΜΙΑ ΑΠ’ ΟΛΑ
Τα Ermis Awards αναθέτουν κάθε χρόνο στις διαφημιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν από ένα ευρηματικό video-filler, που προβάλλεται στην τελετή απονομής ως εισαγωγή στην επόμενη κατηγορία βραβείων. Αυτό είναι το video-filler που δημιουργήσαμε για την κατηγορία «Integrated Campaign».

Share