Διαφημιστική Διαφημιστική

2017
ELBISCO
WEBSITE

ELBISCO WEBSITE
Με βάση την αισθητική της ολλανδικής Positivity, που σχεδίασε τη νέα εταιρική ταυτότητα της Elbisco, η attp σχεδίασε και υλοποίησε το νέο Website της εταιρείας.

Σχεδιασμός του νέου Website της Elbisco.

Share

Ρυθμίστε τις επιλογές των cookies