Διαφημιστική Διαφημιστική

2015
Ε.Δ.Ε.Ε. GOOD ADVERTISING
BRANDING
RULES MATTER

GOOD ADVERTISING
H διαφήμιση έχει κανόνες και δεοντολογία. Οι κανόνες και η δεοντολογία έχουν ωραίο design.

Design για το on-line πρόγραμμα Good Advertising της Ε.Δ.Ε.Ε..

Share

Ρυθμίστε τις επιλογές των cookies